วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2551

กลอนวันพ่อ


เพราะพ่อคือ เทพบุตร สุดประเสริฐ
พระคุณเลิศ ล้นฟ้า มหาศาล
ยามลูกน้อย เจ็บป่วย ช่วยพยาบาล
แสนสำราญ ในอกพ่อ หนออุ่นจัง

เพราะพ่อคือ หนึ่งใน ใจลูกหล้า
พ่อเมตตา ดูแล ไม่เหห่าง
สำนึกใน พระคุณ ช่วยส่องทาง
ทางสว่าง ก้าวไป ในความดี